COACHING 1 – 1

Chương Trình 1 kèm 1:

 

Mục tiêu giúp bạn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và trở thành nhà quản lý quỹ cho các tổ chức lớn.

⇒ Bạn được tham gia huấn luyện và giao dịch trên tài khoản REAL. Tổng hợp các chiến lược dài hạn, ngắn hạn và scalping. Thiết lập giao dịch trước khi tin được đưa ra.

♦ Khóa Huấn luyện 9 giờ.

♦ Khóa huấn luyện 12 giờ

♦ Khóa huấn luyện 18 giờ

⇒ Thời gian cho khóa học linh động, bạn có thể lựa chọn phù hợp với thời gian của mình.

Click vào đây để đăng ký tham gia ngay

 

butttonthamgiangay-01